Verejný cintorín a Krematórium v správe mesta Košice

0 31

Správa mestskej zelene v Košiciach je príspevková organizácia založená v roku 1992. Úlohou SMZ je usmerňovať a koordinovať činnosti, ktoré vedú k optimálnemu a kvalitatívne vyrovnanému životnému prostrediu v meste. Taktiež sa snaží vytvoriť čo najužšiu spoluprácu v oblastiach projekcia – realizácia – údržba – ochrana zelene. SMZ v Košiciach má aktuálne 380 zamestnancov.

            Medzi hlavné činnosti SMZ patrí najmä spravovanie parkov, verejnej zelene, detských ihrísk, fontán, minerálneho prameňa, niektorých pomníkov a sôch, fontán a potôčikov. Taktiež zabezpečujú pestovanie okrasných stromov, kríkov a kvetov, realizujú geodetické zamerania potrebné k svojej činnosti a realizujú zber, nakladanie a zhodnocovanie odpadu. Okrem ďalších činností prevádzkujú aj podnikateľskú činnosť, ktorá je v súlade s ich ostatnými činnosťami.

            Mesto Košice avšak aktuálne podniká viaceré kroky k tomu, aby SMZ prevzalo aj činnosti spoločnosti Rekviem, s.r.o. V júli tohto roku Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zámer, aby SMZ prevzalo správu Verejného cintorína a Krematória. Tým pádom SMZ preberie aj všetkých bývalých zamestnancov tejto spoločnosti.

            Mesto Košice si od tohto kroku sľubuje viaceré zmeny k lepšiemu. Predpokladajú, že SMZ bude lepšie revitalizovať objekty, ktoré trápi výrazný investičný dlh.

Ostatní čítajú
1 of 2

            Zaujímavosťou je, že krematórií je na Slovensku len päť, a to v Bratislave, Žiline, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici a v Košiciach. Mesto Košice uviedlo na základe znaleckého posudku vypracovaného v lete, že kremačné pece by mali byť aspoň spolovice funkčné.  Je to dosť podstatná informácia, keďže na celé východné Slovensko prislúcha len jedno Krematórium, a to práve to v Košiciach. Snáď  jeho správu SMZ nebude zanedbávať.

            Správu týchto objektov by malo SMZ prevziať 16. novembra 2019, a Mesto upozorňuje, že sa 18. novembra nebude konať na Verejnom cintoríne ani v Krematóriu ani jeden pohreb.