V Košiciach vyrastú iglú. Budú pomáhať v chladnom počasí

0 20

Byť bez domova znamená byť bez sociálnych väzieb a to je to, čo robí bezdomovca bezdomovcom. K životu bez citových väzieb sa pridružia ďalšie problémy – zdravie, výzor, návyky, komunikácia, uvažovanie. 

Bezdomovci už nie sú sezónnou témou, ktorú ako atrakciu médiá pravidelne ukazujú na začiatku zimy či pri prvých mrazoch. Bezdomovectvo je jedným zo súčasných celosvetových problémov.

S bezdomovcami sa v dnešnej dobe plnej zradných a ťažkých situácií a hlavne samých neistôt môžeme stretnúť už v každom meste. Tieto mestá majú rôzne prostriedky ako týmto ľuďom pomôcť.

Avšak Košice prišli s novým riešením, a tým je iglu.

Ostatní čítajú
1 of 2

Iglu je pohotovostný príbytok a ho dostanú charitatívne organizácie, ktoré dlhoročne pomáhajú bezdomovcom a budú slúžiť pre ľudí, ktorí nemôžu prenocovať v útulkoch alebo registrovaných nocľahárňach.  

www.kosice.sk

Iglu vyrába česká nezisková organizácia a záujem o nich je naozaj veľký. Ešte začiatkom roka neboli pripravení iglu dodávať aj na Slovensku, avšak situácia sa zmenila. Mesto objednalo päť kusov týchto iglu v celkovej hodnote 630 eur, t.j. dve iglu pre dve osoby po 135 eur a tri pre jednu osobu po 120 eur za kus. Vo vnútri iglu je teplota o pätnásť stupňov vyššia ako vonku, ak bude vonku -15 stupňov vnútri bude iba nula, ide však aj o to, kde bude iglu stáť. Je lepšie ho neumiestňovať na otvorené priestranstvá.

Iglu poskytuje nielen možnosť núdzového prespania, ale podľa slov výrobcu dokáže zachrániť život. Je uzatvárateľné a poskytuje súkromie, vyrobené je z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie. Izoluje zvuk, neprepúšťa vodu, dá sa aj umývať alebo opraviť. Nemôže sa v ňom fajčiť alebo akokoľvek inak manipulovať s otvoreným ohňom. Vďaka jednoduchej konštrukcii je možné ľahko a rýchlo ho premiestniť a postaviť na iné miesto.   Verme, že sa viacero miest zapojí do realizácie takýchto inovatívnych riešení, ktoré môžu ľuďom zachrániť život. Samozrejme, proti bezdomovectvu je potrebné prijímať trvalé kroky, aby „na ulici“ zostávalo stále menej a menej ľudí, ale to je zdĺhavý proces, ktorý musí ústiť zo všetkých kútov spoločnosti.

Zdroj: www.kosice.sk