Košice budú mať novú patrónku. Stane sa ňou táto svätica

0 16

Patrónkou Košíc sa stane svätica, ktorá je považovaná za ochránkyňu núdznych, vdov, sirôt a charitatívnych organizácii. Jej meno nesie najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe a zároveň najväčší kostol na Slovensku.

Na druhé najväčšie mesto na Slovensku bude dozerať svätá Alžbeta, po ktorej je pomenovaný aj Dóm sv. Alžbety na Hlavnom námestí. Napriek tomu, že je po nej pomenovaný Dóm i Košická arcidiecéza, nikdy predtým nebola vyhlásená za patrónku mesta.

Mesto pri tejto príležitosti pripravuje oficiálne vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta, ktoré sa bude konať 17. novembra. Program bude zverejnený čoskoro.

Arcibiskup Bernard Bober v máji požiadal Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu vo Vatikáne o rozhodnutie, či sa „svätá Alžbeta Uhorská môže stať nebeskou patrónkou Košíc.“ Príslušná kongregácia v dekréte z 18. októbra s tým podľa jeho slov vyjadrila súhlas.

Ostatní čítajú
1 of 2

Vyhlásenie za patrónku má súvis aj s titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva, ktorého tohtoročným držiteľom sú Košice.

“V histórii mesta sme naďabili na pečať z 13. storočia, na ktorej je vyobrazená sv. Alžbeta. Napriek tomu, že je patrónkou Dómu svätej Alžbety a arcidiecézy, nikdy dosiaľ nebola vyhlásená za patrónku mesta. Aj preto, že Košice sú Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, chceme túto vec akosi historicky uzavrieť. Svätá Alžbeta bola srdcom dobrovoľníčka, robila všetko preto, aby pomáhala chorým, sirotám, chudobným. Práve dnešná doba potrebuje takýchto ľudí, ku ktorým sa môžeme hlásiť a síriť ich odkaz.”

Uviedol primátor Košíc, Jaroslav Poláček